• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Ankara İtfaiyesiİskan Müracaat İşlemleri

Daire Başkanlığımızda iskân müracaat işlemlerini başlatmak için;

Matbu müracaat formunu doldurur,

Form Ekinde;

  • Tahliye projesi
  • Söndürme projesi
  • Algılama projesi
  • Yapı Ruhsatının veya m2  cetvelinin fotokopisi bulunmalıdır.

Müracaat formu doldurulduktan sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdaki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının veznesine inceleme ücretinin yatırılması gerekir.

Makine, elektrik, inşaat mühendisleri, tekniker ve diğer destek personelinden oluşan ekiplerce gerekli inceleme yapılarak, eksik görülen önlemler tamamlandıktan sonra düzenlenen rapor ilgili ilçe belediyesine gönderilir veya ilgiliye elden teslim edilir. 

NOT: İskan için müdürlüğümüze yapılan müracaatlar, aynı hafta içerisinde değerlendirilir ve  cevap yazılır. Yoğunluk olması durumunda en geç 15 iş günü içerisinde cevap verilmekte olup, yasal  süremiz 30 iş günüdür.

Kamu ve Özel Binaların Yangın Tedbirleri Konusunda İncelenme Ücret Tarifesi

  1. Özel binaların yangın tedbirleri yönünden incelenmesi (m2)  0,55 TL + KDV
  2. Kamu kuruluşlarının yangın yönünden incelenmesi (m2)  0,45 TL + KDV
  3. Birinci inceleme sonucu tespit edilen eksikliğin giderildiğinin tespiti  286,00 TL + KDV
  4. Oto asansörü proje incelenmesi      352,00 TL + KDV

İrtibat telefonu: 0 312 341 41 60 / 11 35

İskan İşlemlerinde İzlenmesi Gereken Yol:

iskan_islemleri.jpg