• Sayfayı yazdır.
 • Yazı boyutunu azalt.
 • Yazı boyutunu arttır.

Ankara İtfaiyesiİşletme Ruhsatı Müracaat İşlemleri

İŞLETME RUHSATI İNCELEME İŞLEMLERİ

Daire Başkanlığımızda işletme ruhsatı işlemlerini başlatmak için;

 • Matbu müracaat formunu doldurur,
 • İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdaki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının veznesine inceleme ücretini yatırılır.
   

Müracaat Sonrası Yapılacak İşlemler;

 • Program dahilinde, denetim ekiplerimizce gerekli incelemeler yapılır.
 • Yangın önlemleri yönünden eksiklik tespit edilmesi halinde, verilecek süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
 • İkinci inceleme sonucu eksikliklerin giderilmesi halinde, rapor düzenlenerek ilgili ilçe belediyesine gönderilir veya ilgiliye elden teslim edilir
   

İTFAİYE ÖNLEM RAPORU BAŞVURU FORMU


İrtibat Telefonu: 0 312 507 48 20 / 0 312 507 48 21

 is_akis_1.jpg


is_akis_2.jpg


is_akis_3.jpg