• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Ankara İtfaiyesiİşletme Ruhsatı Müracaat İşlemleri

Daire Başkanlığımızda işletme ruhsatı işlemlerini başlatmak için;

  • Matbu müracaat formunu doldurur.
  • İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdaki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının veznesine inceleme ücretini yatırılır.

Müracaat Sonrası Yapılacak İşlemler;

  • Program dahilinde, denetim ekiplerimizce gerekli incelemeler yapılır.
  • Yangın önlemleri yönünden eksiklik tespit edilmesi halinde, verilecek süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
  • İkinci inceleme sonucu eksikliklerin giderilmesi halinde, rapor düzenlenerek ilgili ilçe belediyesine gönderilir veya ilgiliye elden teslim edilir
 

İşletme Ruhsatı İçin Gayrı Sihhi Müesseselerden Alınan Ücret Tarifesi

a)      1.2. ve 3. Sınıf Sıhhı ve Gayri Sıhhi Müessese (50 m2)ye kadar 275,00 TL (KDV Dahil)

b)      1.2. ve 3. Sınıf Sıhhı ve Gayri Sıhhi Müessese (100 m2)ye kadar 400,00 TL (KDV Dahil)

c)       100 m2’den sonra her metre kare için ilave 0,20 TL (KDV Dahil) ücret eklenmektedir

d)      Ruhsat dışı özel binaların incelenmesi (m2) 0,20 TL (KDV Dahil)

e)      1. İnceleme sonucu tespit edilen eksikliğin giderildiğinin tespiti ve çıkan raporlarda sehven yapılan hataların düzeltilmesi tespiti  150,00 TL (KDV Dahil)

 

NOT: VEZNE ÇALIŞMA SAATLERİ 08.00-15.30 DUR. BELİRTİLEN SAATLER DIŞINDA İŞLEM YAPILMAMAKTADIR.

HER MALİ YILBAŞI DÖNEMİNDE BELİRTİLEN ÜCRET TARİFELERİ BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN ALINAN KARARLA GÜNCELLENMEKTEDİR.

İrtibat Telefonu: 0 312 341 41 60 / 1137 – 1138 – 1139 – 1183

Küşat - Ruhsat İçin İzlenmesi Gereken Yol

 

ruhsat_islemleri.jpg